Voorwoord

Hartelijk welkom op deze website , die als doel heeft de herinnering opnieuw te ‘wekken’ die in elk hart sluimert of verborgen ligt. De herinnering aan een Werkelijkheid, waarin Harmonie door Eenheid een vanzelfsprekendheid en Liefde het kenmerk van het Leven was. Doch op een of andere manier trad de ‘verzanding’ in dat gepaard ging met het verlies van Bewust-Zijn en de toename van Onwetendheid.

In deze tijd zijn velen terug op zoek naar de wortels van het bestaan; gedreven door een vage onrust in hun hart of vanuit een diepgeworteld heimwee ontstaat een intens verlangen naar Bevrijding uit dit veld van lijden en dood.

Gnosis of de Universele Waarheid is altijd aanwezig geweest doorheen de geschiedenis van het menselijk geslacht. Getuigend van die Andere Werkelijkheid roept dit Licht sinds eeuwen de ziel terug naar Huis.
Steeds rees ze op als een Lichtend Zwaard aan onze horizon, zoekend om harten aan te raken, de herinnering aan te wakkeren, opdat het Christuslicht geboren kon worden in de mensenziel.

Speciaal in deze Oogsttijd straalt de Gnosis krachtiger dan ooit en ‘bewerkt’ alle lagen van dit levensveld, vindt ook alom ‘gehoor’ terwijl tevens de Chaos toeneemt; dit zijn de barensweeën voorafgaand aan een Nieuwe Geboorte, laten we ons hierdoor vooral niet misleiden.
Zowel macrokosmisch als microkosmisch steven we af op een grote Omwenteling en ontelbare zielen zijn klaar voor die grote Sprong.
Zij zijn als de ‘verloren zoon’ die zich het Thuisland herinnert en berouwvol de Terugweg aanvangt.

Zo wordt elkeen ooit ‘terug geroepen’ om te Zijn waartoe hij Bestemd is, om zich te Herinneren een Koningszoon te zijn en In te zien hoezeer hij de Illusie liefhad.
Gnosis is hierbij de Verlossende en Verbindende Kracht die de ziel terug voert tot in haar Oorspronkelijke Staat en weerspiegelt aldus de Ware Religie.

‘‘Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal...’’(Mattheus)

Moge deze website hiervoor een bron van Inspiratie zijn.
(M)