De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in 't Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale!

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte Doel de kleine wil der mensen
Het Doel, dat de Meester kent en dient.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,

En moge het de deur verzeeg'len waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aard' herstellen.

Djwhal Khul

De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarheden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen:
de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke Intelligentie, die we vaag met de naam God aanduiden;
de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn Liefde de drijvende kracht van het heelal is;
de waarheid dat een groot Wezen, door de Christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die Liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij zouden kunnen begrijpen;
de waarheid dat zowel Liefde als Intelligentie de resultaten zijn van dat wat de Wil Gods wordt genoemd,
en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het Goddelijke Plan zich slechts door de mensheid zelf kan verwezenlijken.

Alice A. Bailey