De Cirkel

De Cirkel is een eeuwenoud symbool dat staat voor Eenheid en Heelheid en weerspiegelt op die manier het Volkomen Leven.

Want binnenin de Cirkel bevindt zich het Punt van waaruit alles zich beweegt, waardoor het Goddelijke Idee wordt geopenbaard en het tot Bestemming komt.

De Cirkel omsluit tevens het labyrint dat de Richting aanwijst van het Pad dat leidt naar God of de Middenweg symboliseert die ons terugvoert naar onze Oorspronkelijkheid.

Het labyrint is hiervoor een oeroud symbool ,dat reeds duizenden jaren getuigt van een verborgen Weg die uitnodigend ligt te wachten, tot het moment dat Zijn Roep hoorbaar wordt voor de zoekende mens.
Het is een slingerend Pad dat iedereen ooit zal moeten betreden uit vrije wil om Bevrijding te vinden uit dit levensveld .
Er is maar één Weg die leidt naar het Heiligdom of het Koninkrijk waar Jezus over sprak, naar de Bron waarin het Leven bruist.
Een Weg waarin je niet dwalen kan en alles doorlopen moet tot op het eind….
Een Weg die je recht naar de Overwinning leidt als je Trouw blijft aan het innerlijke Kompas of de Poolster die je als geschenk meekreeg en dat tevens een Belofte inhoudt van God aan de mens.
Het is een Weg waarin je ontdekt Wie je werkelijk Bent.

De Cirkel biedt ons de Keuze om de Weg van het Midden te gaan, naar het Punt waar alles in rust is en van waaruit zich het AL Openbaart of om ons te blijven begeven en bewegen in de omwentelingen van het Rad.
Het ene leidt ons naar de Overwinning door de Bevrijding uit deze doodsnatuur, het andere houdt ons gebonden aan de cirkelgang van leven en dood.

De Gnosis is hierbinnen werkzaam als de Verlossende Kracht.
(M)