Hippolytus

DE VERDOOLDE ZIEL

En Jezus sprak:
Vader ,zie daar, hoe de ziel,
opgejaagd door het kwade, ver van uw adem
vruchteloos over de aarde rondzwerft.
Zij tracht de bittere chaos te ontvluchten,
maar weet niet hoe zij deze kan ontstijgen.
Daarom , Vader, zend mij erheen.
Met zegelen zal ik afdalen en
alle hemelen zal ik doorwandelen,
alle geheimenissen zal ik openbaren,
en de gestalte der goden zal ik zichtbaar maken.
Het verborgene van de Heilige Weg
zal ik bekend maken
en de Gnosis zal ik opwekken.

(wederlegging aller ketterijen Hippolytus van Rome 235)