Hazrat Inayat Khan

DE ZIEL HEEFT GEEN GEBOORTE

Voorwaar, de ziel heeft geen geboorte,
geen dood, geen begin en geen einde,
zonde kan haar niet aanraken,
noch kan deugd haar verheffen;
zij is altijd geweest
en zal altijd zijn
en al het overige is haar bedekking,
zoals een stolp over het licht.

De ziel is licht, het denkvermogen is licht
en het lichaam is licht
licht in verschillende graden;
en het is in deze verhouding
dat de mens verbonden is
met de planeten en de sterren.

Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld van licht.
Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.

Hazrat Inayat Khan