Mani

WAT MOET IK DOEN, LICHT…

Wat moet ik doen, Licht,
opdat ik waarlijk leven zou?
Geef uw handen rust,
en kleedt u in de reine waarheid.
Geef uw bewustzijn liefde,
geef uw verstand geloof,
geef uw gedachten volmaaktheid,
geef uw besluit duurzaamheid,
en uw overwegingen wijsheid.
Geef ruimte in u
aan de duif met de witte vleugels,
zet geen slang naast haar.
Geef geen ruimte
aan droefheid, noch toorn.
Onderwerp begeerte,
overwin zelfverheffing en aanmatiging,
laat niet af in uw Liefde tot God.
Met volmaaktheid wordt u volmaakt.
Met geduld zult u alles verdragen.
Met de Gnosis zult u alles begrijpen.
Houdt u aan de innerlijke wet.
Vervolmaak uw daden.
Blijf onverbrekelijk trouw
aan deze dingen, voor altijd.
En u zult leven, mijn ziel.

Mani (216-274)