Paramahansa Yogananda

IK WERD GEMAAKT VOOR JOU ALLEEN

Ik werd gemaakt voor Jou alleen...
Ik werd gemaakt
om bloemen van toewijding
zachtjes aan Uw voeten te laten vallen
op het altaar van de ochtend.
Mijn handen werden gemaakt
om U gewillig te dienen,
om gevouwen te blijven in bewondering,
wachtend op Uw komst;
en, wanneer Je komen zal,
om Uw voeten te baden in mijn tranen.
Mijn stem werd gemaakt
om Uw glorie te zingen.
Mijn voeten werden gemaakt
om Uw tempels overal te zoeken.
Mijn ogen werden tot een kelk gemaakt
om Uw branden liefde
en de wijsheid vallend uit Uw naakte handen
vast te houden.
Mijn oren werden gemaakt
om de muziek van Uw voetstappen op te vangen
weergalmend doorheen ruimtehallen,
en om Uw goddelijke melodieën te horen,
vloeiend door alle hart-gebieden van toewijding.
Mijn lippen werden gemaakt
om Uw lof en Uw bedwelmende inspiraties
uit te ademen.
Mijn liefde werd gemaakt
om gloeiende zoeklicht vlammen te werpen
om U te vinden verborgen in het bos van mijn begeerten.
Mijn hart werd gemaakt
om alleen op Uw Roep te antwoorden.
Mijn ziel werd gemaakt
om het kanaal te zijn waardoorheen Uw Liefde
ononderbroken in alle dorstige zielen zou kunnen vloeien.

Paramahansa Yogananda

WEK MIJ

Wek mij,
opdat ik de verschrikkingen van deze wereld
als slechts dromen mag herkennen.
Ik sliep lang,
gewikkeld in een deken van hoop.
Ik droomde op een troon te zitten.
Mijn gezicht droeg een boeket van glimlachjes.
Deze glimlachjes verwelkten
En hun vreugdeblaadjes vielen af,
een voor een.
Ik zag mijzelf ineens in lompen gekleed,
zittende op harde stenen van armoede.
Ik weende,
en mijn tranen vielen op de kille
meedogenloze stenen van mijn omstandigheden.
De wereld trok aan mij voorbij,
in spottende stilte.
Ik riep in mijn wanhoop om hulp
En tenslotte wekte U mij
door de kracht van mijn eigen smeekbeden.
Ik lachte,
toen ik bemerkte dat ik rijk, noch arm was.
En zo wekte U mij uit de droom,
van lachende weelde en huilende armoede.
Verlos mij,
Gij maker van droomwerelden,
van die grijnzende nachtmerries over de dood.
Wek de onsterfelijkheid in mij,
wek de onwrikbare rust in mij,
opdat ik weten mag
dat de woeste verschrikkingen
van wereldse begoochelingen
slechts dromen zijn

Paramahansa Yogananda

GODS VEERMAN

Heen en weer wil ik varen,
vele malen,
over de golven achter de dood,
en terug, naar de Aardse kusten,
vanuit mijn Hemelse thuis.
Graag wil ik mijn boot weer laden,
met alle wachtenden,
die dorstig zijn achtergebleven.
Ik wil hen dragen,
door de opaalkleurige Poel,
de Poel van klaterende Vreugde,
want aldaar Schenkt mijn Vader
de lessende Vrede in Overvloed.
O, ik kom opnieuw en weer!
al moet ik duizenden klippen
van lijden trotseren!
Met bloedende voeten
zal ik steeds arriveren,
nog vele miljoenen
of nog meerdere keren,
Zolang als ik weet,
dat één zwervende broeder
is achtergebleven…
Ik verlang naar U, O Heer,
en bid, dat ik U aan allen mag schenken.
Ik verlang naar Bevrijding O Heer!
van mijn lichaam'lijke gevangenschap,
zodat ik aan anderen de sleutel kan geven.
Ik verlang slechts Uw extase
om die met mijn broeders te delen;
Dat ik hen,
het Pad van Geluk mag tonen,
om voor eeuwig weer in U te zijn.

Paramahansa Yogananda