Korte Teksten

VERLEDEN EN TOEKOMST

Ik zeg U dat de kinderen van gisteren nu ronddwalen op de begrafenis van de tijd die zij voor zichzelf hebben geschapen. Zij klampen zich vast aan een verrot stuk touw dat spoedig breken zal, waardoor ze in een vergeten afgrond zullen vallen. En ik zeg U dat zij in huizen wonen die wankele fundamenten hebben. Als de storm begint te razen en dat zal niet lang meer duren, dan storten hun huizen boven hun hoofden in en wordt het tot hun graf. Ik zeg U dat al hun gedachten, hun woorden, hun twisten, hun liederen, hun boeken en al hun werken niets anders zijn dan ketenen die hen hinderen, omdat ze te zwak zijn om het gewicht ervan voort te slepen.

Maar de kinderen van morgen zijn degenen die door het leven geroepen worden, en zij volgen deze roep met vaste tred en geheven hoofd. Zij vormen het ochtendgloren van de nieuwe grenzen. Rook zal hun blik niet vertroebelen en gerinkel van ketenen zal hun woorden niet overstemmen. Zij zijn met weinigen, maar het verschil is zo groot als tussen een graankorrel en een hooiberg. Niemand kent hen, maar zij kennen elkaar. Zij zijn als bergtoppen die elkaar kunnen zien en horen en niet als grotten, want die kunnen dat niet. Zij zijn als het zaad dat door Gods hand in het veld wordt gestrooid, en dat uit zijn dop barst, en dan zijn jonge bladeren wuiven laat in het aangezicht van de zon. Het zal uitgroeien tot een machtige boom die met zijn wortels tot in het hart van de Aarde reikt, en met zijn takken tot hoog in de hemel.

Kahlil Gibran.

GEEN ANGST VOOR EENZAAMHEID

Heb geen angst voor eenzaamheid.
De ziel die niet alleen kan staan heeft niets te bieden.
Snij diep in de wortels van heel uw leven.
Streef naar bevrijding van het verleden.
Verwijder u echter niet van het gebied waar het leven u heeft geplaatst om een rol te vervullen.
Het ritme van het gehele leven slaat in tijd en ruimte en in dat ritme moet u een noot vinden die bevrijdt.
Denk na over het werk van de Vernietiger, waarom komt er vernietiging en waarom een verlies van schoonheid die eens was.
Uw opgave in het leven zou die kennis mogelijk moeten maken. Bouw vervolgens.
Wees een sannyasin, vrij, alleen met God,uw ziel en Mij. Werk dan en heb lief.
Uw voornaamste levensthema in dit komende jaar is: Streef naar het vrij zijn. Denk hierover na. Het is het doel voor allen.

Uit Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk

Djwal Khul.

DE KINDEREN VAN HET LICHT

De tijd is gekomen voor een volledig ontwaken. Jij die ervoor koos om vanuit de duisternis omhoog te blikken naar het licht, jij bent gezegend om de komst van de nieuwe dag op Aarde te aanschouwen. Omdat je hart ernaar verlangde om vrede te zien daar waar oorlog heerste, om vertroosting te verlenen daar waar wreedheid domineerde en om liefde te kennen daar waar angst het hart bevroor, heb je het voorrecht gekregen om de voorbodes te zijn voor werkelijke heling op Aarde.

De Schepper heeft jouw handen gekozen om de eenzamen te bereiken, jouw ogen om de onschuld in de schuldigen te zien en jouw lippen om woorden van troost te uiten voor hen die gewond zijn. Er hoeft geen pijn meer te zijn! Jullie hebben al te lang gedoold in duistere dromen; nu is het tijd om in het licht te stappen en te staan voor dat wat waar is. Angst moet nu verdwijnen, voor altijd en jullie hebben de macht om dit te laten gebeuren.
Alleen jij kan jezelf terugvinden. Al je antwoorden zitten binnenin. Je moet nu de lessen uitdragen die je zelf geleerd hebt. Jouw inzicht is niet alleen voor jou bestemd maar om een bedroefde en vermoeide wereld verder te leiden naar een rustige plek in een nieuw bewustzijn.

Ga voort en wees een boodschapper van de hoop. Wijs de weg in heling door voorop te lopen met alles wat je hebt. Jouw broeders en zusters zullen je volgen en wanneer je het portaal der beperkingen gepasseerd bent, word je verenigd en herenigd met allen die verloren dreigden te raken. De Schepper verliest niemand. Kies het pad van vergeving en je zult tranen van vreugde huilen door al het goede wat je aan zult treffen in anderen.

Ga voort en leef het leven van een wezen van licht dat je van oorsprong bent. Je bent belangrijk, je bent nodig en je bent het waard. Sla nooit meer die mantel van angst om je heen om het licht voor je gezicht af te wenden. Je bent niet geboren om te falen; je bent voorbestemd om te slagen. De hoop van de wereld ligt in jouw gemoed en wees verzekerd van succes als je staat voor Hem Die jou schiep.

The Children of Light, Alan Cohen

HET ROZENKRUIS

Hoe komt het,als in het leven van een mens de drang naar het hogere en ware leven, tot absolute menswording spreken gaat?
Hoe komt het, dat een mens op deze drang begint te reageren, hoe dan ook, eventueel zonder dialectisch zichtbaar resultaat?
Het is de herinnering, het onderbewuste verleden dat spreekt!
Maar waarom spreekt dan het onderbewuste verleden bij de ene mens, om bij de andere geheel en al te zwijgen?
Het feit dat er een herinnering is, wordt veroorzaakt door een gedeeltelijk ontwaken van de hogere, ware mens; door het ontwaken van de centrale geestkern, die van Godswege haar rechten gaat opeisen en een zwaard steekt in de biologische mens.
En nu zijn er geweest, die onder de invloed van dit ontwaken de aarden gevangenis van esoterische gemakken wilden voorzien. Er zijn er die in de biologische waangestalte een plaats wilden inruimen voor het hogere wezen.
Doch er zijn er ook die dit zedenbederf en dit geestesbederf pertinent weigeren… en dát is het Rozenkruis… dat is het heilsgeheim.

Wanneer de mens leert inzien, dat de greep van de hogere mens niet afgereageerd kan worden door de persoonlijkheidscultuur en niet door de persoonlijkheidssplitsing, dan blijft er maar één ding over, één weg en één methode.
Dan moet het hogere wezen de herinnering opjagen tot een brand, en tot een adembeklemmende teistering, en tot een eenzaamheid, en tot een onmetelijk verlangen, en tot een afgrijselijk ziekmakend heimwee, en tot een wanhoop, en tot het hoofd-diep-verdoken-in-het-kussen om de snikken te smoren, en tot verloren en gebroken levensgedachten,en niets wordt helder, maar alles duister.

En dát is nu het heilsgeheim. Want deze dood der natuur, dit neerbliksemen van het vlees, het is de verlossing!

J. v Rijckenborgh

ALS WALVISSEN EN DOLFIJNEN…

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
legers mieren verdwaasd rondtrekken,
trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.

Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.

De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
zal de droogte uw oogst doen mislukken en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
Water zal uw land binnenstromen en hete,
roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

Als u deze verschijnselen ziet,
weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.

Big Eagle, opperhoofd van de Eagle-clan der indianen,
in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912.